Keelevalik tavalehel

AS SIGNAAL TM

1973. aastal asutatud liikluskorraldusettevõte AS Signaal TM on Eesti üks suurimaid liikluskorraldusteenuseid pakkuvaid äriühinguid.

Ettevõtte tegevusvaldkonnad alates ajutisest liikluskorraldusest kuni keerukate fooriristmike ehituseni katavad ka nõudlikumate tee-ehitusprojektide vajadused.

AS Signaal TM kogenud spetsialistid pakuvad kvaliteetset ja kompleksset teenust kõikides meie tegevusvaldkondades.

Ettevõte annab tööd rohkem kui 65-le inimesele.

Ettevõttel on olemas kõik vajalikud registreeringud majandustegevuse registris.

Liiklusmärkide tootmine on sertifitseeritud.

Ettevõtte juhtimissüsteem on sertifitseeritud ISO 9001 ja 14001 standardite alusel.

 

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted on:

  • pakkuda klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset teenust, kasutades selleks kaasaegseid ja kvaliteetseid seadmeid ning materjale;
  • analüüsida ja parendada oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leida optimaalsed lahendused;
  • kasutada usaldusväärseid alltöövõtjaid ja hankijaid;
  • tõsta töötajate koolitusega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust;
  • teavitada kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika põhimõtetest ning eesmärkidest;
  • keskkonna saastamise vältimiseks minimiseerida tootega kaasnevaid kahjulikke keskkonnamõjusid, pöörates tähelepanu jäätmete tekke vähendamisele ning turvalise jäätmekäitluse korraldamisele;
  • kasutada majanduslike võimaluste piires, ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid tehnoloogiaid ja materjale.

 

AS Signaal TM kuulub Forus Gruppi, kuhu kuuluvad muuhulgas veel ka teenuseettevõtted nagu Forus Security AS ja Forus Haldus OÜ